Purification of soil contaminated by oil with microorganisms

  • Maira Kazankapova al-Farabi Kazakh National University
  • N. Toleukhanova al-Farabi Kazakh National University
  • Mikhail Nauryzbayev al-Farabi Kazakh National University
Keywords: oil, Pseudomonas mendoсina H-3, Oscillatoria С-3, IR-spectroscopy, chromatography, purification of soil

Abstract

The paper presents the results of studying the influence of strains of Pseudomonas mendoсina H-3 and Oscillatoria С-3 on soil contaminated with petroleum and hydrocarbons. The changes in chemical composition of hydrocarbons were determined. The influence of strain on the soil was studied by IR spectroscopy and chromatography. It was found that microorganisms can break down paraffinic and aromatic petroleum hydrocarbons.

References

  1. Zvyagintsev D.G., Guzev V.S., Levin S.V, Seletsky G.I., Oborin A.A. Diagnosticheskie priznaki razlichnyh urovnei zagryaznenia pochvy neftiu// Pochvovedenie. ― 1989. ― Is. 1. ― P. 72-78.
  2. Ismailov N.M. Neftyinoe zagryiznenie i biologicheskaya aktibnost pochvy// Dobycha poleznyh iskopaemyh i geohimiya prirodnyh ekosistem. - M: Nauka. 1992. ― P. 227-235.
  3. Kireeva N.L. Microbiologicheskaya osenka pochvy, zagryaznennyi neftyanymi uglevodorodami// Bashkirski himicheski jurnall. ― 1995. ― Vol. 2, Is. 3-4. ― 65 p. 4 Holluey M. Zagryaznennye berega // V mire nauki. ― 1991. Is.12. ― 84 p.
Published
2013-05-14
How to Cite
Kazankapova, M., Toleukhanova, N., & Nauryzbayev, M. (2013). Purification of soil contaminated by oil with microorganisms. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 69(1), 21-30. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_121-30