Development of a new compositional for removal of asphaltene- resin- paraffin deposits of Uzen oil field

  • G. Aitkaliyeva Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev, Almaty
  • Galina I. Boyko Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev, Almaty
  • N. Lyubchenko HEE «Unat», Almaty
  • Ye. Issabaev Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev, Almaty
  • Erengaip Shaikhutdinov Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev, Almaty
  • Raushan Sarmurzina NC «KazMunaiGas», Astana
Keywords: asphaltene-resin-paraffin deposits (ARPD), mechanical impurities, X-ray analysis, solvent composition

Abstract

Composition and physico-chemical properties of oil solid deposits of Uzen NGDU-4 well 253 were researched. X-ray structure and composition of paraffin selected from the ARPD contained in the solid sediments were studied with an optical microscope and diffractometer X'Pert PRO. X-Ray analysis of the original sample of solid deposits, ARPD and mechanical impurities was held. A new composite structure for removal and destruction of the ARPD was developed due to the results.

References

1. Persiyancev M.N. Oil production in Extreme Conditions [Dobycha nefti v oslozhnennykh usloviyakh]. Moscow: OOO Nedra- Biznesscentre, 2000. 653p.

2. Boyko G.I., Lyubchenko N.P., Shaikhutdinov Ye.M., Aitkaliyeva G.S., Baisarinova S.S., Sarmurzina R.G. The study of ARPD of Uzen field oil and development of an effective solvent composition [Izuchenie sostava ASPO nefti mestorozhdeniya Uzen i razrabotka effectivnogo rastvoryyushego sostava]. Proceeding of the International Symposium «Modern chelenges of higher education and science in the field of chemistry and chemical engineering» [Materialy Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Sovremennye problemy vysshego obrazovaniya i nauki v oblasti khimii I khimicheskoi inzhenerii»]. Аlmaty, 2013. P. 193.

3. Spiridonov R.B., Demakhin S.A., Kivokurcev A.Yu. Magnetic treatment of fluids in oil production [Magnitnaya obrabotka zhidkostei v neftedobyche]. Saratov: GosUNC «College», 2003. 136 p.

4. Interstate standard. Oil. Method for the determination of paraffins. Introduction date 01.01.86 [Mezhgosudarstvennyi standart. Neft. Metod opredeleniya paraffinov. Data vvedeniya 01.01.86].

5. Standart "The procedure of laboratory and pilot field testing of chemicals for use in the processes of production and processing of oil and gas" [«Poryadok provedeniya laboratornykh I opytno-promyslovykh ispytanii khimicheskikh reagentov dlya primeneniya v processakh dobychi I podgotovki nefti i gasa»] ST-17-03-02. ОАО АNК «Bashneft» from 21.10.2011.

6. Physical -chemical properties of petroleum systems and oil and gas technology [Phiziko-khimicheskie svoistva neftyanykh system i neftegazovye tekhnologii]. Edited by R.Z.Savieva, R.Z. Syunyaev. Мoscow-Izhevsk, Institute of computer researches [Institute compyuternykh issledovanii], NIC Regular and chaotic dynamics [«Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika»], 2007. 580p.

7. Akchurin V.A., Marin V.I., Demakhin A.G. Chemical methods of removing and preventing the formation of ARPD during oil production [Khimicheskie metody udaleniya I predotvrasheniya obrazovaniya ASPO pri dobyche nefti]. Saratov: GosUNC «College», 2001. 156 p.

8. Erikh V.N., Rasina M.G., Rudin M.G. Chemistry and Technology of Oil and Gas [Khimiya i technologiya nefti i gasa]. Leningrad, Khimiya, 1985. 408 p.

9. Nadirov N.K., Kotova A.V., Kamyanov V.P. Metals in oils [Metally v neftyakh]. Almaty, Nauka, 1984. 448p.

10. J.J.Wylde. Chemical treatment for paraffin control [Khimicheskaya obrabotka dlya borby s otlozheniyami paraffinov] // Neftegazovye technologii, 2009, no 9. P.25-29.

11. Kuznecova G.A. Qualitative X-ray analysis [Kachestvennyi rentgenostrukturnyi analiz]. Irkutsk: IGU, 2005. 28 p.

Published
2013-05-14
How to Cite
Aitkaliyeva, G., Boyko, G., Lyubchenko, N., Issabaev, Y., Shaikhutdinov, E., & Sarmurzina, R. (2013). Development of a new compositional for removal of asphaltene- resin- paraffin deposits of Uzen oil field. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 70(2), 41-48. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_241-48