Study of the structure of radiation-grafted vinyl ethers onto the matrix of oxidized atactic polypropylene, by 1H-NMR spectroscopy

  • S. Kenbeilova Kazakh National Technical University named after K.I. Satpaev, Almaty
  • Galina I. Boiko Kazakh National Technical University named after K.I. Satpaev, Almaty
  • Erengaip Shaikhutdinov Kazakh National Technical University named after K.I. Satpaev, Almaty
  • N. Lyubchenko HEE «Unat», Almaty
  • T. Maimakov HEE «Unat», Almaty
Keywords: radiation grafting, oxidized atactic polypropylene, monovinyl ether of ethylene glycol, vinyl butyl ether

Abstract

The structure of graft copolymers synthesized by radiation grafting of vinyl ethers to the polymeric matrix of oxidized atactic polypropylene was determined by 1H-NMR spectroscopy. The most probable structure of the graft polymers was determined, and it is shown that grafting is carried out on the tertiary carbon atom of the macromolecule. The grafting degree of vinyl esters increases with increasing of exposure dose from 200 kGy to 1200 kGy.

References

1. Kabanov. V.Y., Feldman V.I., Ershov B.G., Polikarpov A.I., Kiryuhin D.P., Anel P.Y Radiation chemistry of polymers [Radiatsionnaya khimiya polimerov]. Khimiya vysokikh energy – High Energy Chemistry, 2009, 43(1). P.5-21.

2. RF Patent 2274646 "Radiation method for producing olefin graft polymers with low molecular side chains" [Radiatsionnyy sposob polucheniya olefinovykh privitykh sopolimerov s nizkomolekulyarnymi bokovymi tsepyami].

3. U.S. Patent No.5212246 "Olefin polymer films".

4. Kenbeilova S. J., Boiko G.I., Lubchenco N.P., Shaikhutdinov E.M., Kaganovich E., Ismailov G. New composite organic binders for road surfaces [Novye kompositsionnye organicheskie vyazhushchie dlya dorozhnykh pokrytiy]. Proceedings of the Ninth International scientific Nadirov readings "Scientific and technical development of the oil and gas industry"[Doklady devyatykh mezdunarodnykh nauchnykh Nadirovskikh chteniy “Nauchno-technicheskoye razvitiye neftegazovogo kompleksa] Almaty, 2011. P. 328-334.

5. Nifantiev I.E., P.V. Ivchenko Practical course of nuclear magnetic resonance spectroscopy [Prakticheskiy kurs spektroskopii yadernogo magnitnogo resonansa]. Moscow: Moscow State University, 2006. 200 p.

6. Gunther H. Introduction to the course of NMR spectroscopy [Vvedenie v kurs spectroscopii YAMR]. Moscow: Mir, 1984. 478 p.

7. K.-J. Liu, J. NMR studies of polymer solutions. II. Polyethylene. Journal of Polymer Science. Part A-2: Polymer Physics, 1967, 5(6). P. 1209–1219.

8. K.-J. Liu, J. NMR studies of polymer solutions. III. Conformational transition study of oligomeric polyethylene in mixed solvents. Journal of Polymer Science. Part A-2: Polymer Physics, 1968, 6 (5). P. 947–952.

9. K.-J. Liu, R. Ullman. On the possibility of chain folding in solutions of normal paraffins and polyethylene. Journal of Polymer Science. Part A-2: Polymer Physics, 1968, 6(3). P. 451–456.

10. Spectral Database for Organic Compounds. – Available at: http://sdbs.riodb.aist.go.jp.

Published
2013-05-14
How to Cite
Kenbeilova, S., Boiko, G., Shaikhutdinov, E., Lyubchenko, N., & Maimakov, T. (2013). Study of the structure of radiation-grafted vinyl ethers onto the matrix of oxidized atactic polypropylene, by 1H-NMR spectroscopy. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 70(2), 75-80. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_275-80