Calculation of bulk etch rate’s semi-empirical equation for polymer track membranes in stationary and dynamic modes

  • A. Mashentseva Astana branch of the Institute of Nuclear Physics NNC RK, Astana L.N.Gumilyov Eursian National University, Astana
  • D. Orazbayeva L.N.Gumilyov Eursian National University, Astana
  • E. Gorin Astana branch of the Institute of Nuclear Physics NNC RK, Astana
  • A. Antonov L.N.Gumilyov Eursian National University, Astana
  • M. Zdorovets Astana branch of the Institute of Nuclear Physics NNC RK, Astana L.N.Gumilyov Eursian National University, Astana
Keywords: etching, PET track-etch membranes, bulk etch rate, temperature, stationary mode, dynamic mode, concentration, semi-empirical equation

Abstract

One of the most urgent and extremely social problems in environmental safeties area in Kazakhstan is providing the population of all regions of the country with quality drinking water. Development of filter elements based on nuclear track-etch membranes may be considered as one of best solutions this problem. The values of bulk etch rate and activation energy were calculated in view the effect of temperature, alkaline solution concentration as well as stirring effect. The semi-empirical equation of the bulk etch rate for PET track membranes was calculated. As a result of theoretical and experimental studies a semi-empirical equation of the bulk etch rate VB=3.4∙1012∙C2.07∙exp(-0.825/kT) for 12 microns PET film, irradiated by ions 84Kr15+ (energy of 1.75 MeV/nucleon) at the heavy ion accelerator DC-60 in Astana branch of the INP NNC RK, was obtained.

 

References

Volkov V.V., Mchedlishvili B.V., Roldugin V.I. i dr. Membrany i nanotekhnologii. // Rossiyskie nanotekhnologii. – 2008. – T.3. – №11-12. – S. 67-99. Khartukova A. Ispol’zovanie membrannykh tekhnologiy dlya ochistki pit’evoy vody. // Vodosnabzhenie i kanalizatsiya. – 2009. – №5-6. – S. 140-142. Dzyubenko V.G. Membrannye tekhnologii v proizvodstve pit’evoy vody. // Voda i vodnye tekhnologii Н2О. – 2005. – №7. – S.10-12. Postanovlenie Pravitel’stva Respubliki Kazakhstan ot 24 maya 2011 goda № 570 «Ob utverzhdenii Programmy «Ak bulak» na 2011-2020 gody» (s izmeneniyami ot 01.09.2011 g.). // Internet-resurs http://kzvkp.kz/files/00000210.doc. Pervov A.G., Kozlova Yu.V., Andrianov A.P. i dr. Razrabotka tekhnologii ochistki poverkhnostnykh vod s pomoshch’yu nanofil’tratsionnykh membran. // Krit. tekhnol. Membrany. – 2006. – № 29. – S. 20–33. Lau W.J., Ismai A.F. et al. Polymeric nanofiltration membranes for textile dye wastewater treatment: Preparation, performance evaluation, transport modeling, and fouling controls - a review. // Desalination. – 2009. – Vol. 245. – P. 321–348. Shvetsov V.N. Teoreticheskie i tekhnologicheskie aspekty primeneniya biomembrannykh tekhnologiy glubokoy ochistki stochnykh vod. // Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika. – 2007. – № 1. – S. 10-13. Bulaev S.V., Zhdanov G.S., Sotov M.I. Trekovye membrannye tekhnologii. // Nov. prom. tekhnol. – 2004. – № 4. – S. 7–15. P. Apel. Track etching technique in membrane technology // Radiation Measurements. – 2001. – Vol. 34. – P. 559–566. Balestra1 S., Cozzil M., Giacomellil G. et al. Bulk etch rate measurements and calibrations of plastic nuclear track detectors // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. – 2007. – Vol. 254. – P. 254-258. Vilenskiy A.I., Berezkin V.V., Sobolev V.D. i dr. Formirovanie por v poliimide, obluchennom vysokoenergeticheskimi ionami, i izuchenie svoistv poluchennykh membran. // Kolloidnyy zhurnal. – 2009. – T. 71(№ 4). — S. 465-468. Kovalev Yu.S., Levkovich N.V., Kuklin A.I. K voprosu o mekhanisme upravleniya formoy por v trekovykh membranakh: issledovanie sostoyaniya poverkhnostno-aktivnykh veshchestv v rastvorakh, primenyaemykh pri travlenii trekov. – M.: Dubna, 2009. – 12 s. Mitrofanov A.V. Kinetika travleniya trekovykh membran s vysokoy poristost’yu. – M.:FIAN, 2003. – 48 s. Ghanim E.H., Hussein A., El-samman H.M. et al. Etching properties of polyethyleneterephthalate (PET) Melinex-E nuclear track detectors (NTDs) // IX Radiation Physics & Protection Conference. – Cairo, 2008. – P.323-332. Spohr R. Etch hints for polymers with high track-etch-rate. // European Research Training Network EuNITT. – Darmstadt, 2001. – 9 p. Laricheva T.E., Machula A.A., Milinchuk V.K. Issledovanie vliyaniya produktov shchelochnogo gidroliza pri proizvodstve trekovykh membran na osnove plenok polietilentereftalata. // Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika. – 1999. – №2. – S.45-49. Rudakova T.E., Moiseev Yu.V., Chalykh A.E., Zaikov G.E. Kinetika i mekhanizm gidroliza polietilentereftalata v vodnykh rastvorakh gidrookisi kaliya. // Vysokomolek. soed. A. – 1972. – T.14(№2). – S. 449-453. Ivanov A.M., Kharichkin A.S. Vliyanie prirody shchelochi i ee soderzhaniya v reaktsionnoy smesi na makrokineticheskie kharakteristiki glubokogo gidroliza PETF v vodnykh i spirtovykh rastvorakh. // Plasticheskie massy. – 2008. – №6. – S. 9−12.
Published
2013-05-14
How to Cite
Mashentseva, A., Orazbayeva, D., Gorin, E., Antonov, A., & Zdorovets, M. (2013). Calculation of bulk etch rate’s semi-empirical equation for polymer track membranes in stationary and dynamic modes. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 69(1), 70-76. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2013_170-76