Self-purification ability of natural waters in the arid zones

  • Sofiya M. Romanova al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
  • Roza G. Ryskaliyeva al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
  • Oksana I. Ponomarenko al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
Keywords: self-purification, self-purification ability, natural waters, sorption, metals

Abstract

The paper presents the analysis of literature data and research results on self-purification and self-purification ability of natural waters at arid zones (on example of closed Lake Balkhash). The self-purification processes are a combination of all natural (hydrodynamic, chemical, microbiological and hydrobiological) processes in contaminated natural waters. A large number of pollutants and specific (physical and geographical) conditions of reservoirs causes the complexity and variety of cleaning processes of natural waters. Large amounts of pollutants discharged into water reservoirs and drains impede the self-purification processes. It has been established that the sediments and clay of Lake Balkhash absorb the metal ions. Thus, the process of absorption of Mn2+ ions by clay minerals mainly occurs within the first three hours of contact, whereas sorption by slits continues until 10-15 days. The sediments are good absorbents for cadmium (90%), zinc (86%) and copper (78%). The sorption properties in the dynamic mode decreases in the row of zeolite (SEC = 1.02·10-3), then Fe (OH)3 (SEC = 0.28·10-3) and Al (OH)3 (SEC = 0.10·10-3 mmol-eq/g) with respect to Mn+2 ion with concentrations from 5.0 to 100 μg/L.

References

1 Romanova SM (2008) Drainless reservoirs of Kazakhstan. Chapter 1. Hydrochemical mode [Besstochnyye vodoyemy Kazakhstana. Tom 1. Gidrokhimicheskiy rezhim]. Kazakh University, Almaty, Kazakhstan. ISBN 9965-30-527-7. (In Russian)

2 Krypa EG, Romanova SM, Imentay AK (2016) Nature Conservation Research. Zapovednaya Nauka 1(1):2-10. (In Russian)

3 Romanova SM (2007) Heavy metals in drainless reservoirs of Kazakhstan [Tyazhelyye metally v besstochnykh vodoyemakh Kazakhstana]. Proceedings of the International Scientific Practical Conference “Heavy metals and radionuclides in the environment [Tyazhelyye metally i radionuklidy v okruzhayushchey srede]”, Semipalatinsk, Kazakhstan. Р.396-402. (In Russian)

4 Krupa EG, Barinova SM, Romanova SM, Malybekov AB (2016) British Journal of Environment and Climate Change 6(4):259-278. Crossref

5 Korenobckai UM, Klimenko OI, Fadeev VV (1987) Rate of self-purification rate of rivers for long-term forecasting of water quality [Koeffitsiyenty skorosti samoochishcheniya rek dlya dolgosrochnogo prognozirovaniya kachestva vody]. Materials of 28th the all-Union Hydrochemical Conference [Materialy 28 vsesoyuznogo gidrokhimimicheskogo soveshchaniya]. P.79-80. (In Russian).

6 Nikanorov AM (2001) Hydrochemistry [Gidrokhimiya]. Gidrometeoizdat, St. Petersburg, Russia. ISBN 5-286-00138-6. (In Russian)

7 Chernogayeva GM, Zelenov AS (2005) Comparative assessment of quality of a surface water in territorial subjects of the Russian Federation [Sravnitel'naya otsenka kachestva poverkhnostnykh vod v sub"yektakh RF]. Materials of the 3rd of the Anniversary Hydrochemical Meeting [Materialy XXX Yubileynogo Gidrokhimicheskogo Soveshchaniya]. Rostov-on-Don, Russia. P.28-31. (In Russian)

8 Аmirgaliev NА (1999) Artificial water objects of Northern and Central Kazakhstan (hydrochemistry and quality of water) [Iskusstvennyye vodnyye ob"yekty Severnogo i Tsentral'nogo Kazakhstana (gidrokhimiya i kachestvo vody)]. Bastau, Almaty, Kazakhstan. ISBN 9965-413-33-9. (In Russian)

9 Nikanorov AM, Zhulidov АV, Еmez VМ (2000) Heavy metals in the organisms of the vetlands of Russia [Tyzhelye metally v organizmah vetlendov Rossii]. Gidrometeoizdat, St. Petersburg, Russia. ISBN 5-286-00957-3. (In Russian)

10 Burlibayev MZh, Amirgaliyev NA, Murtazin EZh et al (2012) Methodical instructions on the organization and functioning of a subsystem of monitoring of a condition of a cross-border surface water of Kazakhstan [Metodicheskiye ukazaniya po organizatsii i funktsionirovaniyu podsistemy monitoringa sostoyaniya transgranichnykh poverkhnostnykh vod Kazakhstana]. Approved by the order No. 152-P Min. OOSRK in 11-May-2012. Astana, Kazakhstan. (In Russian)

11 (2002) A current ecological state of the basin of the Lake Balkhash [Sovremennoye ekologicheskoye sostoyaniye basseyna oz.Balkhash], ed. by Kudekov TK (2002). Kaganat, Almaty, Kazakhstan. ISBN 9965-13-495-2. (In Russian)

12 Amirgaliyev NA, Timirkhanov SR, Isbekov KB (2012) Water resources of Kazakhstan: assessment, forecast, management. Chapter XIV. Fishery of Kazakhstan: state and prospects (DSP). [Vodnyye resursy Kazakhstana: otsenka, prognoz, upravleniye. Tom XIV. Rybnoye khozyaystvo Kazakhstana: sostoyaniye i perspektivy (DSP)] ARKO, Karaganda, Kazakhstan. ISBN 978-601-7150-27-3. (In Russian)

13 Mustafayev GS, Abdyvaliyeva KS (2017) Reports of Timiryazevsky Agricultural Academy [Doklady Timiryazevskoy Sel'skokhozyaystvennoy Akademii] 289(I):301-303. (In Russian)

14 Burlibayeva DM, Burlibayev MZh, Opp Ch, Bao A (2016) J Arid Land 8(4):521-532. Crossref

15 Barinova S, Krupa E, Romanova S (2018) Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research. The Wetlands Diversity 20.2:1-14. Crossref

16 Volkov IV, Zalicheva IN, Ganina VS, Ilmast TB, Kaymim N.V, Movchan GV, Shustova N.K (1993) Water resources [Vodnyye resursy] 20(6):457-462. (In Russian)

17 Klimov ES, Kalyukova EN, Buzaeva MV (2010) Russ J Appl Chem+ 83(6):1080-1082. Crossref

18 Tursunov AA (2002) From the Aral Sea to Lop Nor [Ot Arala do Lobnora]. Verena, Almaty, Kazakhstan. ISBN 9965-13-833-8. (In Russian)
Published
2018-06-30
How to Cite
Romanova, S., Ryskaliyeva, R., & Ponomarenko, O. (2018). Self-purification ability of natural waters in the arid zones. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 89(2), 36-42. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb971