Ecological state of the river Ural

  • Gul'zhamal Bagitovna Tulemisova Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University http://orcid.org/0000-0002-0320-9059
  • Rauan Sharipbaevich Abdinov Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University
  • Gaukhar Zhaiykkyzy Kabdrakhimova Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University
  • Тalap Boranbaevich Janetov Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University
Keywords: the Ural (Zhaik) river, the Ural river, environmental monitoring, hydrochemical regime, pollution, petroleum products, nitrites, boron

Abstract

The article describes the ecological state of the Ural River at the present stage. Hydrochemical regime of the reservoir is an important indicator to regulating the number of water resources. As the Ural River is the transboundary reservoir, it is prone to contamination from various areas in the upper and middle reaches.
Monitoring of the ecological state of the Ural River showed the presence of anthropogenic pollution. The hydrochemical regime of the reservoir is subject to changes in seasonal variations in water composition. In spring, with flood waters, the main pollution enters the river, however in other seasons, the quality of water leaves much to be desired. In autumn, in comparison with the spring, both alkalinity and salinity increased. The reservoir is prone to contamination with nitrites in almost all seasons of the year from 0.05 to 0.20 mg/dm3 (December, 2016). In the lower reaches of the Ural River, the content of readily oxidizable organic compounds ranges from 3.2 mg/dm3 (winter) to 7.36 mg/dm3 (autumn). The content of boron exceeds the maximum permissible concentration 1-3 times.
Environmental monitoring conducted in different periods of the year showed a constant source of pollution flow into the reservoir, which was increased in the flood period. Concentrations of nitrite, boron and petroleum products in the Ural River exceed their permitted values at the point in the end of Uralsk city. The results of the research confirm that the source of the contamination of Ural River is its confluent Ilek River originating from Aktobe Oblast.

References

1. Amirgaliev NA (2005) To ecological and toxicological evaluation of Ural-Caspian basin [K ekologo-toksikologicheskoy otsenke Uralo-Kaspiyskogo basseyna]. The thesis of the I International Scientific and Practical Conference "Problems of the ecosystem conservation in the Caspian Sea in the conditions of oil and gas field development" [Problemy sokhraneniya ekosistemy Kaspiya v usloviyakh osvoyeniya neftegazovykh mestorozhdeniy]. 16-18 Feb 2005, Astrakhan, Russia. Р.12-16. (In Russian)

2. Lukyanenko VI (1967) Toxicology оf fish [Toksikologiya ryb]. Pishchevaya promyshlennost’, Moscow, USSR. (In Russian).

3. Glagoleva MA (1959) Forms elements migration in the river waters [Formy migratsii elementov v rechnykh vodakh] in Collection of articles "To the Knowledge of Diagenesis of Precipitation" [K poznaniyu diageneza osadkov]. Nedra, Moscow, USSR. (In Russian)

4. Leshan IYu, Khubitdinova AF (2016) Actual Problems of the Humanities and Natural Sciences [Aktual’nyye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk] 2-4:11-13. (In Russian)

5. Кurmangaliev RM (2008) Science and Education [Ğılım jäne bilim] 3:91-97. (In Russian)

6. Onaev MK (2011) Research, Results [Issledovaniya, rezul’taty]. Web-Page . (In Russian)

7. Shimshikov BE, Izbasarova AK (2014) Bulletin of KazNU. Ecological Series 2(41):163-167. (In Russian)

8. (2004) Environmental monitoring, development of ways to conserve biodiversity and sustainable use of fishery resources in transboundary basins [Ekologicheskii monitoring, razrabotka pyteu coxraneniya bioraznobraziya ystouchebogo ispolzobaniya resyrsov rybopromyslobyx bodoemov тransgranichnyx basseinov]. Report NIR (Interim). ATP SPC PX, superviser Kamelov AK, Atyrau, Kazakhstan. №0101РК00134. (In Russian)

9. Burlibaev MZh, Kurochkin LYa, Kashcheeva VA, Erokhova SN, Ivashchenko AA (2007)The Delta of the Ural River and the coast of the Caspian Sea [Del’ta reki Ural i prilegayushcheye poberezh’ye Kaspiyskogo morya]. Astana, Kazakhstan. 264 p. (In Russian)

10. ST RK ISO 9863-1-2008 (2013) Water quality. Determination of alkalinity [Kachestvo vody. Opredelenie shelochnosti]. Introduced in 2009. "Memstandard', Astana, Kazakhstan. (In Russian)

11. Lurie YuYu (1971) Unified methods of water analysis [Unifitsirovannyye metody analiza vod]. Khimiya, Moscow, USSR. (In Russian)

12. (2007) PND F 14.1:2:4.128-98. Method of measurement of mass concentration of oil products in samples of natural, drinking, wastewater fluorimetric method for the fluid analyzer "FLUORAT-02" [Kolichestvennyi khemicheskyi analiz vod. МVI massovoi kontsentratsii nefteproduktov v probax prirodnykh, pit'evykh, stochnykh vod flyorimetricheskim metodom na analizatore zhidkosti «FLJОRАТ-02»]. "Lumex", Moscow, Russia. Introduced in 2007 to 2018. (In Russian)

13. (2015) 0115RК02484 "The study of modern toxicological status of water bodies of the Ural-Caspian basin" [Issledovanie sovremennogo toksikologicheskogo sostoyaniya bodoemov Uralo-Kaspiyskogo basseyna]. Report on the research work (Interim) of Kh. Dosmukhamedov АSU, superviser Tulemisova G, Atyrau, Kazakhstan. Р. 61. №0215РК02782. (In Russian)

14. Demesinova GT (2015) Bulletin of Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University 3(38):86-90. (In Russian)

15. Ogar NP et al (2014) Environmental monitoring of the North-East part of the Caspian Sea during the exploration of oil fields [Monitoring okruzhayushchey prirodnoy sredy Severo-Vostochnoy chasti Kaspiyskogo morya pri osvoyenii neftyanykh mestorozhdeniy]. Almaty, Kazakhstan. (In Russian)

16. Amirgaliyev NA (2006) The Ecological and toxicological еvaluation of the Ural-Caspian basin and some of its research priorities [Ekologo-toksikologicheskoye sostoyaniye Uralo-Kaspiyskogo basseyna i nekotoryye prioritetnyye napravleniya yego issledovaniya]. Proceedings of the International Conference "Current state and ways to improve research in the Caspian Sea" [Sovremennoye sostoyaniye i puti sovershenstvovaniya nauchnykh issledovaniy v Kaspiyskom basseyne]. Astrakhan, Russia. P. 21-25. (In Russian)
Published
2017-08-27
How to Cite
Tulemisova, G., Abdinov, R., Kabdrakhimova, G., & JanetovТ. (2017). Ecological state of the river Ural. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 85(2), 18-24. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb808