Orazov, Zhandos, Asset Bolatov, Nadezhda Kononova, Vyacheslav Shevchenko, Konstantin Kokh, Bolat Uralbekov, Artem Kuznetsov, and Aleksandr Kokh. “Obtaining of Luminescent Material Based on NaBaY(BO3)2 Doped With Terbium and Europium Ions”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 97, no. 2 (May 19, 2020): 10-15. Accessed June 24, 2021. https://bulletin.chemistry.kz/index.php/kaznu/article/view/1122.