Nauryzova, S., ShaihutdinovЕ., Yeligbayeva, G., Satayev, M. and Koshkarbayeva, S. (2016) “Use of radiation graft polymerization for modification of polypropylene”, Chemical Bulletin of Kazakh National University, (2), pp. 46-54. doi: https://doi.org/10.15328/cb691.