Seliverstova, Evgeniya, Niyazbek Ibrayev, Rumiya Dzhanabekova, and Gaukhar Karimova. 2015. “Preparation and Study of Properties of Dispersed Graphene Oxide”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 79 (3), 66-70. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb642.