Orazov, Zhandos, Yerzhigit Tulebekov, Askar Bakhadur, and Bolat Uralbekov. 2023. “Kinetic Model of Photocatalytic Oxidation of Dye (Orange II) by Superoxide Radicals”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 110 (4), 4-10. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1345.