Burkeev, Meyram, Abylaikhan Bolatbay, David Havlicek, Yerkeblan Tazhbayev, Santay Davrenbekov, and Lyazzat Zhaparova. 2022. “Kinetic Parameters of Thermal Destruction of the Copolymer of Polyethylene Glycol Fumarate With Acrylic Acid in Inert Medium”. Chemical Bulletin of Kazakh National University 105 (2), 26-33. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1260.