Tattibayeva, Zhadra, Mirzhan Tursynbetov, Sagdat Tazhibayeva, Wojciech Kujawski, and Kuanyshbek Musabekov. 2019. “Adsorption Modification of the Zeolite Surface With Chitosan”. Chemical Bulletin of Kazakh National University, no. 4 (December), 20-26. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/cb1073.