SUERBAEV, K.; ZHAKSYLIKOVA, G. Spasmolytic medicine novovalidolum. Chemical Bulletin of Kazakh National University, n. 1, p. 76-79, 30 mar. 2011.