NAURYZOVA, S.; ShaihutdinovŠ•.; YELIGBAYEVA, G.; SATAYEV, M.; KOSHKARBAYEVA, S. Use of radiation graft polymerization for modification of polypropylene. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 82, n. 2, p. 46-54, 13 out. 2016.