NURGAZIYEVA, E.; KUDAIBERGENOV, S.; MUN, G.; KHUTORYANSKIY, V. Synthesis of fluorescently-labelled poly(2-ethyl-2-oxazoline)-protected gold nanoparticles. Chemical Bulletin of Kazakh National University, v. 100, n. 1, p. 12-20, 19 mar. 2021.