TATTIBAYEVA, Z.; TURSYNBETOV, M.; TAZHIBAYEVA, S.; KUJAWSKI, W.; MUSABEKOV, K. Adsorption modification of the zeolite surface with chitosan. Chemical Bulletin of Kazakh National University, n. 4, p. 20-26, 5 dez. 2019.