TanashevaМ., Ponomarenko, O., Beisembaeva, L., & Kalabaeva, M. (2012). Development of effective methods for determination of boron in soils and soil solutions. Chemical Bulletin of Kazakh National University, 68(4), 75-78. https://doi.org/https://doi.org/10.15328/chemb_2012_475-78