(1)
Suerbaev, K.; Zhaksylikova, G. Spasmolytic Medicine Novovalidolum. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2011, 76-79.