(1)
Nauryzova, S.; ShaihutdinovŠ•.; Yeligbayeva, G.; Satayev, M.; Koshkarbayeva, S. Use of Radiation Graft Polymerization for Modification of Polypropylene. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2016, 82, 46-54.