(1)
TanashevaМ.; Ponomarenko, O.; Beisembaeva, L.; Kalabaeva, M. Development of Effective Methods for Determination of Boron in Soils and Soil Solutions. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2012, 68, 75-78.