(1)
Nurgaziyeva, E.; Kudaibergenov, S.; Mun, G.; Khutoryanskiy, V. Synthesis of Fluorescently-Labelled Poly(2-Ethyl-2-Oxazoline)-Protected Gold Nanoparticles. Chemical Bulletin of Kazakh National University 2021, 100, 12-20.